โรงพยาบาล 001

คลินิก โรงพยาบาล

John Deo

2016-06-16

View Project


1.โถง

2.ออฟฟิต

3.ห้องเตียงเดียว

4.ห้องเตียงคู่

5.ห้องน้ำ

6.โถงทางเดิน